PayPal – Novine za građane Srbije

Posle dugogodišnjih problema koje građani imaju sa unovčavanjem svog rada putem PayPal platforme, stigla je i nova odluka istoimene kompanije – od sada sve inostrane naplate koje “legnu” na PayPal balans su u dinarima.

Ranije se najčešće PayPal nalog povezivao sa deviznim računom u bilo kojoj banci i iznos strane valute koja se primi se mogao podiću u istoj valuti u banci (ili recimo na bankomatu ukoliko su dozvoljene isplate stranih valuta), naravno uz proviziju banke.

Međutim sada, sve devize koje “legnu” na PayPal balans, po automatizmu se pretvaraju u dinare. Novac se i dalje može preneti na račun u banci, ali kurs PayPal-a je lošiji. To znači da PayPal uz sve provizije, naplati još oko 4% na razlici u kursu.

Po nama ovo nije novina već je tek sada počelo primenjivanje, jer je još davno potpisan ugovor između NBS i PayPal kompanije.

MNP ADVISORY savetuje da svoje PayPal naloge od sada vezujete samo za dinarske račune, kako ne biste još dodatno gubili na kursu.

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...