Od 18. Jula omogućena elektronska prijava za obračun EKO takse

Na portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020 godinu.

U nastavku prenosimo obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu:

„Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. Jula 2020 godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

– potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),

– unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),

– u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019 godinu, za period od 07. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.“

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...