APR PRETRAGA

8 dec    Registri i obrasci

Na sledećem linku dostupna je APR pretraga – registar svih privrednih subjekata kojima je dodeljen matični broj (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB):

Unosom matičnog broja u polje za pretragu, ili unosom naziva traženog subjekta dobija se lista privrednih subjekata sa tim nazivom. U registru se nalaze društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarska društva (AD), preduzetnici, udruženja, ogranci stranih društava, predstavništva itd.

Od podataka u registru se mogu naći:

  • Matični broj i PIB određenog subjekta
  • Naziv subjekta
  • Mesto i opština, adresa sedišta, email adresa
  • Šifra i naziv delatnosti
  • Podaci o zakonskim zastupnicima
  • Podaci o članovima i udelima
  • Odluke registratora
  • Finansijski izveštaji
  • I još mnogo toga.
Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...