OBRAČUN ZARADA OD 01.01.2021

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 RSD mesečno.

Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika od 01.01.2021 godine će biti u povećanju neto plate zaposlenog od 200 dinara zbog povećanja neoporezivog iznosa zarade (razlika od 2.000 RSD * 10% = 200 dinara).

Podsećamo, ako je ugovorena neto zarada zaposlenog to nije u skladu sa odredbama Zakona o radu!

Izvor: Neobilten

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...