PO OSNOVU PROFESIONALNOG ZVANJA U OBLASTI RAČUNOVODSTVA JEDNOG FIZIČKOG LICA NE MOŽE SE IZDATI DOZVOLA ZA VIŠE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Prema podacima iz jednog predmetnog zahteva, Komori se obratilo pravno lice zahtevom za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Komora je prethodno donela Rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga preduzetniku koji je kao jedan od dokaza u smislu člana 18. Zakona dostavio dokaz o stečenom profesionalnom zvanju u skladu sa propisima navedenim u članu 63. Zakona, za određeno fizičko lice. Nakon podnošenja zahteva za izdavanje dozvole od strane pravnog lica, a uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Komora je utvrdila da je pravno lice kao jedan od dokaza dostavilo i dokaz o tome da je pomenuto fizičko lice (kojem je u svojstvu preduzetnika već izdata dozvola za pružanje računovodstvenih usluga), sa stečenim profesionalnim zvanjem u skladu sa propisima navedenim u članu 63. Zakona, u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod pravnog lica, podnosioca zahteva za izdavanje dozvole.

Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da u konkretnom slučaju Komora ne može doneti rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnom licu, ukoliko je to pravno lice kao jedan od uslova u smislu člana 18. stav 2. tačka 3) Zakona, dostavilo dokaz da je fizičko lice sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu, a koje je zaposleno sa punim radnim vremenom u tom pravnom licu, isto ono lice kojem je u svojstvu preduzetnika (uz dokaz da je to fizičko lice sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije u smislu člana 18. stav 6. tačka 3) Zakona) ranije izdata dozvola za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore.

Dodatno napominjemo da se podaci o fizičkom licu koje ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije u smislu Zakona javno objavljuju u Registru koji vodi Agencija za privredne registre, kao sastavni deo podataka o konkretnom pravnom licu, odnosno preduzetniku koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa Zakonom. Samim tim, ovim putem ukazujemo da nije dozvoljeno da jedno fizičko lice koje ispunjava uslov u smislu stečenog profesionalnog zvanja u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu bude navedeno u Registru na dva mesta istovremeno, tj. u okviru podataka o preduzetniku i pravnom licu (ne mogu biti izdate dve dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, a po osnovu ispunjenosti uslova u pogledu stečenog profesionalnog zvanja saglasno Zakonu za isto fizičko lice).

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...