NOVA FISKALIZACIJA – VRSTE FISKALNIH RAČUNA

U ovom tekstu želimo da ukažemo pre svega na vrste fiskalnih računa i tipove transakcija u novom sistemu fiskalizacije, kao i na kombinacije vrsta fiskalnih računa i tipova transakcija, s obzirom da se radi o nazivima i njihovim skraćenicama koji će se često koristiti kao pojmovi u različitim situacijama u praksi, pa je u tom smislu uputno da svi koji na neki način imaju bilo kakve veze sa novom fiskalizacijom poznaju te pojmove.

Vrste fiskalnih računa su:

 • Promet
 • Avans

Računom za promet smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa na malo.
Računom za avans smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Tipovi transakcija su:

 • Prodaja
 • Refundacija


Prodajom se smatra tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo.
Refundacijom
se smatra tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara, iz bilo kog razloga.
Napomena: Tip transakcije Refundacija uključuje i poništavanje računa (ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa).

Prema tome, fiskalni računi koji se izdaju u novom sistemu fiskalizacije mogu imati sledeće kombinacije vrste fiskalnog računa i tipa transakcije:

 • Promet Prodaja – PP
 • Promet Refundacija – PR
 • Avans Prodaja – AP
 • Avans Refundacija – AR


Osim fiskalnih računa, novi sistem fiskalizacije poznaje i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima:

 • Kopija računa
 • Račun obuke
 • Predračun

Izvor: neobilten

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...