COVID19 – FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

apr 23

COVID19 – FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

Uredba je stupila na snagu 10. Aprila 2020 godine. Fiskalne pogodnosti se tiču mogućnosti odlaganja dospelosti za plaćanje: poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, akontacija poreza na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za ličnu zaradu […]
Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...