USKORO SLOBODNA TRGOVINA KRIPTOVALUTAMA U SRBIJI

mar 30

USKORO SLOBODNA TRGOVINA KRIPTOVALUTAMA U SRBIJI

Možda nećemo baš moći u skorije vreme da udjemo u prodavnicu i nabavku platimo nekom kriptovalutom, ali sve ostalo je sasvim dozvoljeno novim Zakonom o digitalnoj imovini. Rudarenje, prodaja, kupovina i poklanjanje može nesmetano da se obavlja, a najveći doprinos uređenju ove delatnosti trebalo bi da imaju mala i srednja preduzeća jer se omogućava finansiranje […]
mar 29

PORESKA UPRAVA – OBAVEŠTENJA MEJLOM I SMS PORUKOM

U procesu unapređenja elektronskih usluga Poreska uprava Republike Srbije je uvela nov način komunikacije sa poreskim obveznicima. Istovremeno sa dostavom poreskog akta u poresko sanduče poreski obveznici dobijaju obaveštenje o tome elektronskom poštom ili SMS porukom. Proširujući spektar usluga koje nudi poreskim obveznicima, Poreska uprava paralelno radi i na poboljšanju kvaliteta pruženih usluga. S tim […]
feb 13

DIREKTNA DAVANJA 2021

Vlada Srbije je usvojila propis kojim je predviđena isplata novih direktnih davanja za privredne subjekte u privatnom sektoru. Uredba stupa na snagu 13. Februara 2021 godine. U ovom tekstu dajemo osnovni pregled stavki po kojima se Uredba razlikuje u odnosu na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima iz 2020 godine: Vrši se isplata direktnih […]
feb 9

PROFESIONALNA ZVANJA U RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U SRBIJI

Jedan od uslova za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu predviđen je članom 18. stav 2. tačka 3) Zakona: “Privredni subjekt ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice […]
feb 8

RAČUNOVODSTVENO PRIZNAVANJE I NAČINI KNJIŽENJA DIGITALNE IMOVINE

Usled donošenja Zakona o digitalnoj imovini, a u cilju pojašnjenja računovodstvenog tretmana digitalne imovine i otklanjanja nedoumica koje su se pojavile prilikom izrade i nakon donošenja ovog zakona u pogledu načina knjiženja digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika, u nastavku su data objašnjenja u vezi sa računovodstvenim priznavanjem, vrednovanjem i knjiženjem digitalne imovine u poslovnim […]
jan 25

OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na osnovu Zakona o računovodstvu, privredni subjekti razvrstavani su po finansijskim izveštajima na: mikro, mala, srednja i velika. Zakon o reviziji detaljno propisuje koji privredni subjekti imaju obavezu eksterne revizije finansijskih izveštaja. Obveznici eksterne revizije finansijkih izveštaja su: – Mikro i mala pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili poslovni prihod veći od 4.400.000 EUR […]
jan 12

OBAVEŠTENJE PU O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA

Poreska uprava obaveštava da sprovodi odgovarajuće aktivnosti i radnje u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima, vezanih za COVID olakšice u 2020 godini. – Ukoliko je obveznik delimično izmirio poresku obavezu, odlaganjem plaćanja će biti obuhvaćen preostali iznos poreskog duga; – Ukoliko je obveznik u potpunosti izmirio poresku obavezu, shodno Uredbi […]
jan 6

ISPLATA LIČNIH PRIMANJA DO I POSLE 31.12.

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa. Ovim skrećemo posebnu pažnju na rashode po osnovu primanja zaposlenih i lične zarade preduzetnika zbog njihovog posebnog poreskog tretmana. Naime, pojedina lična primanja se priznaju kao rashod u periodu u kojem su isplaćena. U pitanju su: naknada troškova prevoza zaposlenih za dolazak […]
Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...